วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

บทความกวน ๆ


บรรจงแกะสิ่งห่อหุ้มออกจากร่าง

มองตาค้างเห็นผิวขาวพราวสดใส

กลิ่นชั่งหอมอบอวลยั่วยวนใจ

น้ำลายไหลสุดจะฝืนกลืนลงคอ

พอแหวกเนื้ออย่างเปิดเผยเลยเห็นเม็ด

เลียจนเสร็จแต่เม็ดแข็งจัง พะผ่า

แถมเม็ดดำจนต้องคายเม็ดออกมา

กินน้อยหน่าอย่าคิดลึกนึกไปไกล

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552

บทความทางวิชาการ
สุภาษิต คือ คำพูดที่ถือเป็นคติ มีความลึกซึ้ง ใช้สั่งสอน ถือเป็นการวางแนวและแสดงค่านิยมของมนุษย์มาแต่โบราณกาล เช่น สุภาษิตสอนหญิง สุภาษิตพระร่วง ก็มีข้อความสั่งสอนที่แสดงค่านิยมของสมัยนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนพุทธภาษิตคำสั่งสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา เช่น
"รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี (สุภาษิต)
"บุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร" (พุทธศาสนาสุภาษิต)
คำพังเพย เป็นคำเปรียบเทียบเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้ติชม ซึ่งสะท้อนถึงความคิด ความเชื่อถือ และค่านิยม อันเป็นลักษณะของคนไทย เช่น ค่านิยมในการยกย่องผู้มีอาวุโส เคารพครูบาอาจารย์ และนิยมความสุภาพอ่อนโยน เช่น
"พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง"
หมายความว่า พูดไปไม่มีประโยชน์นิ่งเสียดีกว่า
สำนวน คือ ถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีความหมายพิเศษ ไม่ครงกับความหมายที่ใช้ตามปกติ ทั้งนี้อาจจะเป็นคำที่มีความหมายโดยนัย หรือความหมายในเชิงเปรียบเทียบ เป็นลักษณะคำพูดที่รวมใจความยาว ๆ ให้กะทัดรัด บางสำนวนอาจหมายถึงสุภาษิตและคำพังเพยด้วย เช่น
"ป้ามาลีรู้ตื้นลึกหนาบางของคุณนายสุรีย์หมด" หมายความว่า รู้ความเป็นมาอย่างละเอียด

ตัวอย่างของสุภาษิตคนโง่ อวดฉลาด คนขลาด อวดกล้า คนบ้า อวดดี
ความเห็นแก่ตัวเป็นสันดานของสัตว์ ใครลดความเห็นแก่ตัวลงได้ ผู้นั้นมีความเป็นคนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี
คนผู้ใดมองเห็นว่าคนอื่นไม่ดี ไม่เก่ง เท่าตัวเขา คนผู้นั้นเห็นแก่ตัวยิ่งนัก
คนผู้ใดไม่รู้จักเดินสายกลาง เขาผู้นั้นเห็นแก่ตัวยิ่งนัก
คนผู้ใดไม่ฟังคำแนะนำตักเตือนของคนอื่น เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวยิ่งนัก

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552

แนะนำตัว
ชื่อ นางสาวนริศรา เหรัญญาภรณ์ ชื่อเล่น ปลา

ศึกษาอยู่ที่คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สีที่ชอบคือสีแดง

บ้านอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบคือ ทะเล ,น้ำตกเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

กิจกรรมยามว่างคือ อ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นคอมพิวเตอร์ ร้องเพลง

สัตว์เลี้ยงที่ชอบ กระรอก แมว

แนวเพลงที่ชอบ ขอเพลงสากลหน่อยนะ ทำนองเพราะดีมากมายเลย

วงดนตรีที่ชื่นชอบ Linkin Park, Clash, Tatoo Colour

เพื่อนสนิทมิตรสหาย มี๓สหาย

๑.หญิงกุ๊ก ๒.หญิงดรีม ๓.หญิง

คติประจำตัว ถ้าไม่รู้จักผิด ก็ไม่มีทางรู้จักถูกเช่นกัน